Atspausdinta iš: http://www.siaudunamai.lt/lt/parama/jtvp_paf_mpp

JTVP PAF Mažųjų projektų programa

JTVP Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa

 Dėkojame šiai programai už paramą projektuiAplinkai palankios statybos iš šiaudų populiarinimas mažinant įtaką klimato kaitai“. Kviečiame Lietuvos bendruomenes bei NVO, saugančias mūsų aplinką ir siekiančias mažinti klimato kaitą, plačiau pasidomėti Mažųjų projektų programos veiklomis.
  

    JTVP PAF MPP

Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa (PAF MPP), veikianti 105 pasaulio šalyse, remia bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektus, siekiančius išsaugoti pasaulio biologinę įvairovę, mažinti klimato kaitą ir tarptautinių vandenų taršą vadovaujantis darnaus vystymosi principais.


PAF MPP kontaktinė informacija

Jungtinių Tautų vystymo programa
Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa

www.undp.lt/sgp

Centrinis paštas p/d 62, Vilnius LT-01001

Neda Leonavičiūtė
PAF MPP Nacionalinė koordinatorė,
P.D. 62, LT-01001 Vilnius
Faksas (8-5) 212 44 71
Tel. (8-5) 210 74 14
El. paštas: neda.leonaviciute@undp.lt 

Inga Ringailaitė
PAF MPP Asistentė
Tel.: (8-5) 210 74 15
El. paštas: inga.ringailaite@undp.lt
     

  

  TREN_associate

 

 Šiaudinių namų plėtrą remia:

      JTVP PAF Mažųjų projektų programa

   Pasaulio aplinkos fondo
   Mažųjų projektų programa

   www.undp.lt/sgp


     LR Aplinkos ministerija


           Didžiosios Britanijos ambasada


Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje