Atspausdinta iš: http://www.siaudunamai.lt/lt/naujienos/patvirtintas_projekto_dalyvavimas_kampanijoje_tvari_energetika_europai

Projekto atidarymas www.siaudunamai.lt jau veikia! Didžiojoje Britanijoje presuotų šiaudų ryšuliai reklamuojami prestižinių parduotuvių vitrinose Kviečiame į seminarus Aplinkai palanki statyba iš presuotų šiaudų: technologijos ir perspektyvos Aplinkai palankus namas iš presuotų šiaudų - bendruomenių veiklai Spauda apie šiaudų namus Tarptautiniai renginiai Patvirtintas projekto dalyvavimas kampanijoje TVARI ENERGETIKA EUROPAI Nauji straipsniai ir seminaras Estijoje Baltijos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas Kaimo verslumo ugdymas Upytėje populiarinant linininkystę ir statybą iš šiaudų Seminaras Panevėžyje „Ekologiška statyba ir kuras iš šiaudų“ Kviečiame bendradarbiauti architektus Šiaudiniai namai bus populiarinami II Vilniaus aplinkosaugos forume Kartu mes galime pakeisti situaciją Informacija apie seminarus ir parodą Kaune Pranešimas spaudai apie šiaudinių namų statybos plėtrą Parodoje ekoRESTA2008 pristatoma statyba iš presuotų šiaudų Pirmasis asocijuotas kampanijos Tvari energetika Europai partneris Lietuvoje Lietuvos gyventojų nuomonė apie aplinkai palankią statybą Seminaras Klaipėdoje KNYGA „Šiaudiniai namai“ DVD „Šiaudinių namų statyba“ Baltijos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas Efektyvaus energijos vartojimo pastatuose vadovas Europos tvarios energetikos savaitės renginiai Vilniuje Saulės energetikų asociacija Pasaulinė Žemės valandos akcija Praktinis šiaudinių namų tinkavimo seminaras pradedantiesiems Tarptautinės saugaus klimato iniciatyvos „350“ renginiai vyko ir šiaudiniuose namuose Europos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas ESBG 2009 Kreipimasis dėl COP15 Kopenhagoje Dėkojame rėmėjams! Molinių namų statybos seminarai Statau namą iš šiaudų! Mokymai su arch. D. Jurevičiumi

Patvirtintas projekto dalyvavimas kampanijoje TVARI ENERGETIKA EUROPAI

Šią savaitę paštu gautas oficialus EK Energijos ir transporto departamento direktoriaus  Alfonso Gonzalez Finat patvirtinimas, jog projekto "Aplinkai palankios statybos iš presuotų šiaudų populiarinimas mažinant įtaką klimato kaitai" tikslai ir veiklos atitinka 2005-2008 m. kampanijos "Tvari energetika Europai" siekius ir VšĮ "Atsinaujinančios energijos informacijos konsultacinis centras" prisideda prie tvarios energetikos pastatuose plėtros.

  Alfonso Gonzalez Finat doc

Visoje Europoje 2005-2008 m. kampanija „Tvari energetika Europai“ yra Europos Komisijos iniciatyva pagal „Pažangi energetika Europai (2003-2006)“ programą, kurios tikslas kelti visuomenės sąmoningumą ir skatinti tvarios energijos gamybą bei naudojimą tarp asmenų ir organizacijų, privačių bendrovių ir valstybinių institucijų, profesinių ir energetikos tarnybų, pramonės asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų visoje Europoje.

Kampanijos tikslai

2005-2008 m. kampanija „Tvari energetika Europai“ buvo pradėta dėl ES įsipareigojimo pakeisti energetikos sektoriaus vaizdą. Ketverius metus vykdoma kampanija prisidės siekiant ES energetikos politikos tikslų, atsinaujinančių energijos šaltinių, efektyvaus energijos vartojimo, švaraus transporto ir alternatyvaus kuro srityse.

2005-2008 m. kampanijos „Tvari energetika Europai“ konkretūs tikslai:

    * kelti sprendimų priėmėjų sąmoningumą vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu;
    * skleisti geriausias praktikas;
    * užtikrinti aukštą visuomenės informuotumo, supratimo ir paramos lygį;
    * skatinti privačių investicijų į tvarios energetikos technologijas didėjimą.

Taip pat numatyti kampanijos pagrindiniai orientaciniai rodikliai 2008 metams, kad būtų galima įvertinti tvarios energetikos veiksmų pažangą, ir kurie būtų naudojami kaip sprendimų priėmėjų ir planuotojų tikslai.

2005-2008 m. kampanija „Tvari energetika Europai“ skirta remti ir skatinti veiksmus šiose devyniose pagrindinėse srityse:

    * Tvariosios energetikos bendruomenės. Regionai
    * Tvariosios energetikos bendruomenės. Miestai
    * Tvariosios energetikos bendruomenės. Salos ir kaimo vietovės
    * Tvarioji energetika bendruomenėse, kurių tikslas 100 proc. energijos tiekimas iš atsinaujinančių energijos šaltinių
    * Tvarioji energetika transporto sektoriuje
    * Tvarioji energetika pastatų sektoriuje
    * Tvariosios energetikos apšvietimo sistemos ir prietaisai
    * Bendradarbiavimas tvariosios energetikos srityje su besivystančiomis šalimis
    * Tvariosios energetikos skatinimas ir perdavimas

Pažangesnio energijos vartojimo ir gamybos Europoje vizija

"Pažangi energijos gamyba ir vartojimas visam laikui pakeis Europos energetikos vaizdą. Tokia yra 2005-2008 m. kampanijos „Tvari energetika Europai“ pagrindinė žinia. Taip pat ši kampanija skatins geresnį gyvenimo lygį, ekonominį augimą, padės sukurti darbo vietų ir pagerins Europos pramonės konkurencines pozicijas pasaulio rinkose.

Europos Sąjungoje vis didėja energijos vartojimas ir mes vis labiau tampame priklausomi nuo įvežamo iškastinio kuro, turinčio neigiamą poveikį energijos tiekimo patikimumui Europoje. Taip pat, padidėjęs iškastinio kuro vartojimas neigiamai veikia aplinką. Mums reikia sumažinti anglies dioksido emisijas ir sulėtinti visuotinio atšilimo procesą.

Malonu, kad ši visuomenės informavimo kampanija gali paremti Kioto protokolo įsigaliojimą 2005 m. vasario 16 d.

Ateityje daugiau atsinaujinančios energijos šaltinių turės būti naudojama energijos paklausai ir pasiūlai Europoje tenkinti ir didesnis dėmesys skiriamas efektyviems energijos vartojimo metodams. Toks yra ir bus energetikos sektoriaus įnašas siekiant sustabdyti gamtos išteklių išeikvojimą ir užkirsti kelią klimato pokyčiams, pagerinti aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatą bei užtikrinti ekonominį ir socialinį augimą.

Šiandien mes jau galime didžiuotis, kad Europa pirmauja veiksmingų šildymo ir vėdinimo technologijų, kogeneracinių jėgainių ir pramoninių procesų kūrimo srityse bei atsinaujinančios energijos, t. y. vėjo ir fotovoltinių sistemų, srityse. Saulės šiluminės technologijos, biokuras, energetiškai naudingas pastatų naudojimas ir atsinaujinančios energijos arba didelio efektyvumo centralizuotas šilumos tiekimas užima vis naujas rinkas. Tačiau Europos regionų ir miestų patirtis įrodė, kad šių sistemų platesnio įsisavinimo skatinimas nėra tik tyrimų ir pastangų klausimas, bet ir sąmoningumo didinimo. Kitaip tariant, dabar mūsų užduotis yra įtikinti vartotojus ir pagrindinius sprendimų priėmėjus dėl pažangaus ir tvaraus energijos gamybos ir vartojimo privalumų.

Europos Komisijos vardu ir, kaip komisaras atsakingas už energetikos sektorių, sieksiu, kad ši kampanija būtų sėkminga ir kviečiu Jus prisidėti prie mūsų pastangų."

Andris Piebalgs, Europos energetikos komisaras.

http://www.sustenergy.org informacija

     

  

  TREN_associate

 

 Šiaudinių namų plėtrą remia:

      JTVP PAF Mažųjų projektų programa

   Pasaulio aplinkos fondo
   Mažųjų projektų programa

   www.undp.lt/sgp


     LR Aplinkos ministerija


           Didžiosios Britanijos ambasada


Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje