Atspausdinta iš: http://www.siaudunamai.lt/lt/naujienos/kaimo_verslumo_ugdymas_upyteje_populiarinant_linininkyste_ir_statyba_is_siaudu

Projekto atidarymas www.siaudunamai.lt jau veikia! Didžiojoje Britanijoje presuotų šiaudų ryšuliai reklamuojami prestižinių parduotuvių vitrinose Kviečiame į seminarus Aplinkai palanki statyba iš presuotų šiaudų: technologijos ir perspektyvos Aplinkai palankus namas iš presuotų šiaudų - bendruomenių veiklai Spauda apie šiaudų namus Tarptautiniai renginiai Patvirtintas projekto dalyvavimas kampanijoje TVARI ENERGETIKA EUROPAI Nauji straipsniai ir seminaras Estijoje Baltijos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas Kaimo verslumo ugdymas Upytėje populiarinant linininkystę ir statybą iš šiaudų Seminaras Panevėžyje „Ekologiška statyba ir kuras iš šiaudų“ Kviečiame bendradarbiauti architektus Šiaudiniai namai bus populiarinami II Vilniaus aplinkosaugos forume Kartu mes galime pakeisti situaciją Informacija apie seminarus ir parodą Kaune Pranešimas spaudai apie šiaudinių namų statybos plėtrą Parodoje ekoRESTA2008 pristatoma statyba iš presuotų šiaudų Pirmasis asocijuotas kampanijos Tvari energetika Europai partneris Lietuvoje Lietuvos gyventojų nuomonė apie aplinkai palankią statybą Seminaras Klaipėdoje KNYGA „Šiaudiniai namai“ DVD „Šiaudinių namų statyba“ Baltijos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas Efektyvaus energijos vartojimo pastatuose vadovas Europos tvarios energetikos savaitės renginiai Vilniuje Saulės energetikų asociacija Pasaulinė Žemės valandos akcija Praktinis šiaudinių namų tinkavimo seminaras pradedantiesiems Tarptautinės saugaus klimato iniciatyvos „350“ renginiai vyko ir šiaudiniuose namuose Europos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas ESBG 2009 Kreipimasis dėl COP15 Kopenhagoje Dėkojame rėmėjams! Molinių namų statybos seminarai Statau namą iš šiaudų! Mokymai su arch. D. Jurevičiumi

Kaimo verslumo ugdymas Upytėje populiarinant linininkystę ir statybą iš šiaudų

Villa StrohbundPanevėžio rajone Upytės miestelyje š. m. spalio mėnesį pradėtas įgyvendinti Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio Aplinkos Fondo Mažųjų Projektų Programos bendrai su Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerija remiamas projektas „Kaimo verslumo ugdymas Upytėje populiarinant linininkystę ir statybą iš šiaudų“. Projektui dalinį finansavimą skyrė ir Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Projektas bus įgyvendintas iki 2009 metų sausio mėnesio.

Projekto tikslas

Pagrindinis projekto tikslas - ekologiškos statybos ir biokuro iš šiaudų populiarinimas ir demonstracija, skatinant atsinaujinančios energijos panaudojimą bei alternatyvių, ekologiškų ir tradicinių verslų vystymą Panevėžio rajone.

Uždaviniai

• Populiarinti ekologinės statybos ir biokuro technologijas visuomenėje, naudojant Panevėžio rajone užaugintus rugių, kviečių, miežių šiaudus;
• Sukurti alternatyvias ir inovatyvias kaimo veiklas bei verslus Panevėžio rajone (linininkystė, amatai, statybos iš šiaudų verslas);
• Efektyviai panaudoti šiaudus kaip antrinę žaliavą ekologinio namo statybai bei jo šildymui šiaudų kuru;
• Šiaudiniame name įrengti amatų centrą;
Projekto metu bus ne tik statomas pastatas iš šiaudų briketų bendruomenės reikmėms, bet vyks informaciniai seminarai, kurių metu bus pristatomos statybos iš šiaudų briketų technologijos naudojimo galimybės, kitų šalių patirtis bei pavyzdžiai, supažindinama su statybos iš šiaudų technologija bei šiaudų panaudojimo biokurui galimybėmis. Didelis dėmesys projekto metu bus skiriamas linininkystei ir su ja susijusių amatų atgaivinimui Upytėje, skatinant alternatyvius kaimo verslus. Tuo tikslu projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi praktiniai statybos iš šiaudų ir su linininkyste susijusių amatų mokymai.
Pati šiaudinio pastato statyba vyks su bendruomenės narių pagalba, taip siekiant aktyvinti ir kuo daugiau įtraukti vietos bendruomenės narių.  Upytės miestelį norima padaryti rajono traukos centru, kuriame lankytojai galėtų susipažinti su ekologiška statyba iš šiaudų briketų, su šiam kraštui būdingais amatais, su linininkystės tradicijomis, maisto gamyba (iš sėmenų spaudžiamas aliejus, sėmenų naudojimas maisto gamyboje).

Poveikis

Aplinkosauginis

1. Ekologiškos statybos ir biokuro technologijų naudojant šiaudų briketus pristatymas, populiarinimas, visuomenės švietimas apie taupų energijos vartojimą:
- bus surengti teoriniai-praktiniai Panevėžio rajono bendruomenių bei darbo brigados apmokymai, kaip naudoti statybos bei biokuro iš šiaudų technologijas;
- pastatytame šiaudiniame name bus įrengtas demonstracinis langas, statybų proceso, technologijos vaizdinis pristatymas bus 15 minučių trukmės video filme, skrajutėse ir dviejuose demonstraciniuose stenduose;
- padidės užsėjamų rugių ir linų plotai Panevėžio r.;
- bus pastatytas demonstracinis 150 m2 pastatas naudojant statybos iš šiaudų briketų technologiją. Taip bus sumažinta Panevėžio rajone žemių degradacija efektyviai panaudojant šiaudus ekologinei statybai bei biokurui;
- bus įtakota naujai rengiama Panevėžio rajono plėtros 2009-2013 strategija, siūlant įtraukti ekologinių novatoriškų technologijų diegimą rajono ūkiuose.
2. Bendradarbiavimo tinklo tarp skirtingų sektorių, tarp privataus verslo, vietos valdžios, nevyriausybinių organizacijų sukūrimas diegiant ekologines priemones Panevėžio rajono ūkiuose.

Ekonominis

Naujų verslų skatinimas:
- Panevėžio rajono ūkininkams, auginantiems javus (rugius), bus teikiama informacija apie įmones, kurios naudoja šiaudų briketus statyboms bei kurui ir pristatoma galimybė bendradarbiauti parduodant ar atiduodant nepanaudotų šiaudų kiekį. Taip bus skatinamas antrinių žaliavų (šiaudų) rajono ūkiuose ekonomiškas panaudojimas, mažinant žemių nualinimą ir degradaciją, skatinant su tuo susijusių naujų technologijų diegimą bei tradicinių linų, grūdinių kultūrų (ypač rugių) auginimą;
- projekto metu sudaryta 7-10 asmenų darbo brigada bus apmokyta statybos iš šiaudų technologijos bei supažindinti su šiaudų kuro vartojimo galimybėmis kaip potencialaus naujo verslo galimybe;
- užimtumo, darbo vietų kūrimas apmokant įvairių, su linininkyste susijusių, tradicinių amatų.

Socialinis:

- demonstracinis: amatų centre bus saugomi, pristatomi ir perduodami tradiciniai amatai, rankdarbiai, tautodailė, kulinarinis paveldas, susijęs su linų auginimu, iš jų gaminama produkcija, čia bus rengiamos edukacinės-mokomosios programos (darbinės vasaros stovyklos „statome šiaudinį namą“, pristatoma sėmenų aliejaus spaudimo technologija, mokoma austi staklėmis bei kitų rankdarbių, suvenyrų);
- amatų centre bus pristatoma miestelio kultūra, istorija, šalia esantys turistiniai objektai, vyraujantis linininkystės verslas; vyks bendruomenės kultūriniai, švietėjiški, ekologinėms iniciatyvoms skirti renginiai;
- apmokant amatų pirmenybė bus suteikta moterims, ypač jaunoms, daugiavaikėms mamoms, neturinčioms išsilavinimo, priklausiančioms socialinei rizikos grupei, gyvenančioms Upytėje arba Upytės seniūnijoje.

 Spaudos konferencija apie projektą

Žiniasklaida apie projektą:

Lzinios.lt

Info.lt

JTVP PAF MPP

Delfi

     

  

  TREN_associate

 

 Šiaudinių namų plėtrą remia:

      JTVP PAF Mažųjų projektų programa

   Pasaulio aplinkos fondo
   Mažųjų projektų programa

   www.undp.lt/sgp


     LR Aplinkos ministerija


           Didžiosios Britanijos ambasada


Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje