Atspausdinta iš: http://www.siaudunamai.lt/lt/naujienos/ekologiskas_namas_is_presuotu_siaudu_-_bendruomeniu_veiklai

Projekto atidarymas www.siaudunamai.lt jau veikia! Didžiojoje Britanijoje presuotų šiaudų ryšuliai reklamuojami prestižinių parduotuvių vitrinose Kviečiame į seminarus Aplinkai palanki statyba iš presuotų šiaudų: technologijos ir perspektyvos Aplinkai palankus namas iš presuotų šiaudų - bendruomenių veiklai Spauda apie šiaudų namus Tarptautiniai renginiai Patvirtintas projekto dalyvavimas kampanijoje TVARI ENERGETIKA EUROPAI Nauji straipsniai ir seminaras Estijoje Baltijos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas Kaimo verslumo ugdymas Upytėje populiarinant linininkystę ir statybą iš šiaudų Seminaras Panevėžyje „Ekologiška statyba ir kuras iš šiaudų“ Kviečiame bendradarbiauti architektus Šiaudiniai namai bus populiarinami II Vilniaus aplinkosaugos forume Kartu mes galime pakeisti situaciją Informacija apie seminarus ir parodą Kaune Pranešimas spaudai apie šiaudinių namų statybos plėtrą Parodoje ekoRESTA2008 pristatoma statyba iš presuotų šiaudų Pirmasis asocijuotas kampanijos Tvari energetika Europai partneris Lietuvoje Lietuvos gyventojų nuomonė apie aplinkai palankią statybą Seminaras Klaipėdoje KNYGA „Šiaudiniai namai“ DVD „Šiaudinių namų statyba“ Baltijos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas Efektyvaus energijos vartojimo pastatuose vadovas Europos tvarios energetikos savaitės renginiai Vilniuje Saulės energetikų asociacija Pasaulinė Žemės valandos akcija Praktinis šiaudinių namų tinkavimo seminaras pradedantiesiems Tarptautinės saugaus klimato iniciatyvos „350“ renginiai vyko ir šiaudiniuose namuose Europos šiaudinių namų statytojų suvažiavimas ESBG 2009 Kreipimasis dėl COP15 Kopenhagoje Dėkojame rėmėjams! Molinių namų statybos seminarai Statau namą iš šiaudų! Mokymai su arch. D. Jurevičiumi

Aplinkai palankus namas iš presuotų šiaudų - bendruomenių veiklai

Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa skelbia specialiųjų projektų konkursą nevyriausybinėms organizacijoms ir kaimo bendruomenėms tema - "Aplinkai palankus namas iš presuotų šiaudų - bendruomenių veiklai"

Konkurso tikslas – populiarinti Lietuvoje aplinkai palankią statybos iš presuotų šiaudų ryšulių technologiją, ją pritaikant bendruomenės socialiniams ar ekonominiams poreikiams tenkinti

Projekto metu turėtų būti pastatytas demonstracinis karkasinis pastatas su presuotų šiaudų  izoliacine medžiaga, turintis (ir/ar):

i)  socialinę paskirtį, kai pastate būtų teikiamos socialinės paslaugos. Šiuo atveju, vietos valdžia turi įsipareigoti šį pastatą išlaikyti;
ii)  ekonominę paskirtį, kai pastate būtų organizuojama bendruomenės centrui pajamas generuojanti veikla, kartu užtikrinanti pastato išlaikymą;
Planuojama tolesnė pastato panaudojimo veikla turėtų būti aktuali vietos žmonėms ir padėtų spręsti vietos/rajono darnaus vystymo problemas.

Konkurso sąlygos

   1. Projekto metu pastatas būtų detaliai suprojektuotas, pastatytas, įrengtas su pilna apdaila, priduotas, įteisintas, sutvarkyta sklypo aplinka;
   2. Vietos bendruomenė aktyviai dalyvautų projekte: statant ir įrengiant pastatą, teikiant techninę informaciją besidomintiems ir vykdant švietėjiškas veiklas, organizuojant ir palaikant pastato naudojimo veiklas;
   3. Informacijos sklaida būtų nacionalinio lygmens, efektyvi ir tikslinė, apimanti ir išsamios interneto svetainės sukūrimą;
   4. Projekto metu būtų apmokyta vietos žmonių grupelė, kuri norėtų po projekto užsiimti tolesne namų statybos iš šiaudų briketų veikla, su tikslu vėliau įsteigti SVĮ;
   5. Rajono ūkininkai būtų paskatinti auginti ilgašiaudžių rugių veisles, labiausiai tinkančias tokiai statybai;
   6. Būtų bendradarbiaujama su vietos savivalda, siekiant jų palaikymo ko-finansavimo lėšomis ir žmogiškaisiais ištekliais.

Projekto pirminiame pasiūlyme turi būti paaiškinti šie klausimai:

         1. kaip bus išspręsti sklypo nuosavybės/panaudos klausimai (pastaba: privačioje nuosavybėje esantis sklypas pastatui turi būti atiduotas bendruomenės panaudai 20 metų; patariama konsultuotis apskričių administracijose). Sklypo teisiniai klausimai turės būti pradėti tvarkyti iki paramos sutarties pasirašymo ir būti išspręsti iki 2008 m. kovo mėn.;
         2. kokios yra pastato techninio projektavimo, pastato komunikacijų pajungimo, pridavimo ir įteisinimo sąlygos;
         3. koks yra tokio planuojamo pastato patalpų poreikis;
         4. kaip būsima pastato paskirtis atitinka vietos bendruomenės poreikius ir tikslus;
         5. kokia bendruomenės motyvacija aktyviai dalyvauti projekto ir tolesnėje pastato naudojimo veiklose;
         6. kaip bus bendradarbiaujama su savivaldybe, ar tikėtinas tolesnis ko-finansavimas pastatą įrengti planuojamai veiklai pradėti.

Kitos sąlygos

·         Visa parama (negrąžintina dotacija) projektui, įskaitant planuojamą ministerijų jungtinį ko-finansavimą – 220 000 Lt.;
·         Indėlis natūra turi būti ne mažesnis nei 13 %. Savivaldybės ko-finansavimas – pageidautinas (ypač pastato įrengimui);
·         Projekto laikotarpis - 22 mėn. Projekto veiklų pradžia – 2007 m. lapkričio 1 d.;
·         Projektas turi atitikti PAF MPP Šalies strategiją ir Bendruosius reikalavimus;
·         PAF MPP projekto pirminę pasiūlymo formą pildyti lietuvių kalba. Joje gali būti neužpildyta loginė matrica, o pateiktas biudžetas ir darbo planas – apytikriai. Priedų siųsti nebūtina, išskyrus organizacijos įstatus ir jos 2004-2007 m veiklos aprašymą.
·         Paraišką siųsti iki 2007 m. gegužės 15 d.

el. paštu
·         Bus atrinktas vienas geriausias projektas šiai paramai gauti.
·         Atrinktoji organizacija dalyvaus birželio 5-6 d. PAF MPP organizuojamuose paraiškų rengimo mokymuose. Galutinai užpildytą paraišką su visais priedais ir preliminariu techniniu projektu būtina atsiųsti iki 2007 m. rugpjūčio 1d.

Telefonas pasiteiravimui 8 5 2107415. Daugiau informacijos
 

     

  

  TREN_associate

 

 Šiaudinių namų plėtrą remia:

      JTVP PAF Mažųjų projektų programa

   Pasaulio aplinkos fondo
   Mažųjų projektų programa

   www.undp.lt/sgp


     LR Aplinkos ministerija


           Didžiosios Britanijos ambasada


Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje